03 428 51 00

Osnovni podatki o plezalni steni


Visoka plezalna stena


 • Površina: 690 m²
 • Višina: 14 m
 • Število smeri: 100
 • Število sidrišč: 73
 • Število samovarovalnih naprav: 2
 • Težavnost smeri: 3a–8b

Stena za hitrostno plezanje


 • Površina: 113,5 m²
 • Višina: 15,65 m
 • Število smeri: 2
 • Število sidrišč: 2
 • Število samovarovalnih naprav: 2
 • Opremljena z elektronskim časomerilcem in semaforjem za prikaz časa plezanja

Nizka plezalna stena – balvanska stena


 • Površina: 80 m²
 • Višina: od 3,5 m do 4,5 m od blazin
 • Debelina blazin: 30 cm
 • Moon board z LED diodami in napravo za povezavo z aplikacijo na mobilnem telefonu

V novi telovadnici I. osnovne šole Celje se nahaja vrhunska plezalna stena podjetja NUBS, ki omogoča plezanje na 883,5 m² plezalnih površin. Plezalna stena se deli na tri različne plezalne dele.

Največji del predstavlja velika plezalna stena z višino 14 m ter 690 m² plezalnih površin. Na tem delu stene je trenutno postavljenih okoli 100 smeri različnih težavnosti, ki bodo omogočale plezanje širšemu krogu uporabnikov. Na njej se bodo lahko preizkusili tako otroci, ki s plezanjem še nimajo izkušenj, šolska mladina, rekreativni plezalci, kakor tudi tekmovalci in plezalne reprezentance. Plezalno steno sestavljajo raznoliki nakloni, od položnih, navpičnih plošč do razgibanih previsov, kar omogoča plezanje različnih uporabnikov hrkati. Na delu stene sta nameščeni tudi dve avtomatski samovarovalni napravi in vrvi za plezanje z varovanjem od zgoraj (top rope). Ta del stene poleg treningov omogoča izvedbo raznih tekmovanj, izobraževanj ter terapevtskega plezanja.

Poleg glavnega dela plezalne stene stoji tudi trenutno edina stena za hitrostno plezanje v Sloveniji. Razprostira se na 113,5 m² površine ter 15,65 m višine. Na njej sta postavljeni dve smeri za hitrostno plezanje, ki sta opremljeni z dvema avtomatskima samovarovalnima napravama in časovnim merilcem. Stena in postavitev smeri je standardna ter omogoča treninge hitrostnega plezanja tudi za najzahtevnejše uporabnike oz. reprezentanco. Omogoča tudi izvedbo tekmovanj v hitrostnem plezanju, ki jih zaradi pomanjkanje primerne infrastrukture do sedaj v Sloveniji ni bilo.

Tretji del stene predstavlja nizka plezalna stena s površino 80 m² ter višino od 3,5 m do 4,5 m od blazin, ki so razporejene po celotni sobi, višine 30 cm. Funkcionalnost stene je zelo široka in omogoča plezanje od popolnih začetnikov do tekmovalcev. Na njej bo možna izvedba treningov balvanskega plezanja, poučevanje začetnikov in ogrevanja pred samim plezanjem na veliki steni oz. pred tekmo. Del balvanske stene predstavlja tudi »MOON BOARD«, ki ima vgrajene LED lučke ter napravo, ki se preko Bluetooth poveže z aplikacijo na mobilnem telefonu, kjer lahko zbiramo med vnaprej pripravljenimi smermi, ki so enake po celem svetu.

Dostopnost