03 428 51 00

Na podlagi 3. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 48/2016)  I. osnovna šola Celje objavlja namero o oddaji šolske telovadnice na Vrunčevi ulici 13, 3000 Celje v uporabo po metodi neposredne pogodbe za obdobje od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

Celje, 14. 5. 2022

Nova telovadnica
Telovadnica - Vrunčeva

Telovadnica Kosovelova

Dostopnost